Efter att antal tvättar kan gummit i stay-up strumporna bli sämre och risken att de hasar ner större ...